Nové - Konference podzemní vody ve vodárenské praxi 2023

Zde si můžete stáhnout jednotlivé příspěvky:

1. Jan Pokorný, Petra Hesslerová - Aktivní úloha vzrostlého lesa v klimatu, oběhu vody a zadržování živin. (.pdf - 3,5 MB) Stáhnout zde

2. Jakub Průša - Doplňkový hydrogeologický průzkum a jeho význam. (.pdf 0,6 MB) Stáhnout zde

3. Jan Baier, Martin Milický - Historie, současnost a budoucnost monitoringu podzemních vod v jihočeských pánvích, zhodnocení suché periody 2015 - 2020 (.pdf 1,5 MB) Stáhnout zde

4. Martin Procházka - Karotáž pro vodárenské účely (.pdf 2,2 MB) Stáhnout zde

5. Lucie Jašíková a kol. - Komplexní přístup k ochraně zdrojů pitné vody - riziková analýza části povodí (.pdf 0,3 MB) Stáhnout zde

6. Jiří Bruthans a kol. - Mapa intenzity dotace podzemní vody a zranitelnosti kvantity přírodních zdrojů podzemní vody k suchu pro ČR (.pdf 1,8 MB) Stáhnout zde

7. Petr Nakládal, Lukáš Falteisek - Množství kyseliny při regeneraci vrtů nelze nahradit technickými vychytávkami (.pdf 1,4 MB) Stáhnout zde

8. Daniel Smutek - Nové poznatky o hydrogeologii střední část rajonu 4240 Královedvorská synklinála (.pdf 1,1 MB) Stáhnout zde

9. Zdeněk Horáček - Náhrada škody na vodním zdroji podzemní vody (.pdf 0,2 MB) Stáhnout zde

10. Z. Třískala  a kol - Perspektivy ochrany přírodních léčivých zdrojů v České republice (.pdf 0,6 MB) Stáhnout zde

11. Tomáš Kvítek, Michal Krátký - Podpora zvýšení hladin podzemních vod a zlepšení jakosti vody pomocí opatření na zemědělské půdě (.pdf 0,7 MB) Stáhnout zde

12. Vít Kodeš a kol. - Problematika emergentních cizorodých látek v podzemních vodách - aktuální stav poznání (.pdf 0,7 MB) Stáhnout zde

13. Svatopluk Šeda - Puklinové kolektory v pánevních strukturách východočeské křídy a jejich zvodnění (.pdf 2,0 MB) Stáhnout zde

14. Daniel Kahuda - Regenerace jímacích vrtů - srovnání standardních a progresivních metod, vyhodnocování účinnosti (.pdf 0,2MB) Stáhnout zde

15. Miloš Svoboda - Technologie rotačně-příklepového vrtání vodárenských vrtů a její limity (.pdf 0,6 MB) Stáhnout zde

16. Jan Bartoň - Vliv metody výpočtu a vstupních parametrů na stanovení maximálního čerpaného množství z hydrogeologického objektu (.pdf 0,8 MB) Stáhnout zde

17. Jiří Starý a kol. - Využívání zdrojů podzemních vod pro zásobování obcí ve vrcholových partiích Českého středohoří . (.pdf 5 MB) Stáhnout zde

18. Josef Vojtěch Datel, Anna Hrabánková - Význam metod řízené dotace podzemních vod při budování nových jímacích objektů podzemní vody (.pdf 1,7 MB) Stáhnout zde

Podzemní vody ve vodárenské praxi 2020 - změna termínu konference

Vážení přátelé,

vzhledem k usnesení Vlády ČR ze dne 8. 10. 2020 č. 996, kterým se s účinností od 12. 10. 2020 do 25. 10. 2020 zakazují hromadné akce konané v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb, jsme nuceni přesunout termín konání konference PODZEMNÍ VODY VE VODÁRENSKÉ PRAXI 2020 v Hotelu Studánka z původního termínu 21. - 22. 10. 2020 na nový termín:

 

16. - 17. 6. 2021 - středa a čtvrtek

 

Věříme, že v takovémto dostatečném časovém odstupu se celá situace vylepší a všichni se budeme moci setkat za normálních podmínek. Děkujeme za pochopení.

 

Tým organizátorů

Konference - Podzemní vody ve vodárenské praxi 2020

Konference PODZEMNÍ VODY VE VODÁRENSKÉ PRAXI 2020 se bude konat 1.-2.4.2020 v Hotelu Studánka v Rychnově nad Kněžnou s tématem Standardy vodárenských jímacích objektů a ochrany jímané vody. Zde si můžete stáhnout úvodní informace o konferenci - úvodní informace